Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ở ngã tư Xã Đàn