Nhà Máy thép FORMOSA _Hà Tĩnh

Cung cấp chủng loại tháp công nghiệp chuyên dụng chịu hóa chất và nhiệt độ cao cho dự án nhà máy thép Formosa_Hà Tĩnh